Termeni și condiții

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE
ÎNAINTE DE A CONTRACTA ȘI UTILIZA SERVICII  DE PE PLATFORMA PICTUREOFSELF.COM.

1. Introducere

Prezentul acord legal dintre dumneavoastră și ABETOHA S.R.L. are în vedere participarea dumneavoastră la cursurile și workshop-urile organizate de ABETOHA S.R.L. prin platforma pictureofself.com. Puteți participa la cursuri, workshop-uri și utiliza platforma pictureofself.com numai în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Serviciile oferite prin platforma pictureofself.com pot fi modificate în timp, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând orice conținut al serviciilor oferite.
Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) „Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.”

Prin accesarea site-ului și folosirea platformei pictureofself.com vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi serviciile pictureofself.com.

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între o persoană fizică sau juridică de drept privat sau public sau între un reprezentant al unei entităţi cu personalitate juridică distinctă (în continuare „Utilizator” sau „dumneavoastră”) şi ABETOHA S.R.L. (în continuare „Furnizorul”), privind condiţiile accesării şi utilizării de către dumneavoastră a serviciilor pictureofself.com.

Platforma pictureofself.com nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani fără acordul explicit, în scris al unui părinte sau tutore. Prin folosirea acestei platforme, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

2. Definiții

În scopul prezentului Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin definiţie sau se oferă o altă interpretare în Acord ori rezultă altfel din context, următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

înseamnă ABETOHA S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J22/1765/20 , având CUI 42863538, cu sediul social în sat Lunca Cetățuii, Iași.

înseamnă serviciile și pagina web intitulată „pictureofself.com” aflate în proprietatea Furnizorului și administrate de către acesta;

3. Modificări Aduse Acordului

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica aceşti Termeni şi condiții în orice moment. Versiunea în vigoare va fi cea publicată pe pictureofself.com. Modificările vor intra în vigoare imediat după postarea pe website.

Furnizorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, Platforma pictureofself.com sau Serviciile Furnizorului (sau oricare parte a acestora), cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Furnizorul nu va fi ţinut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor oferite.

4. Rezervarea și Livrarea Serviciilor

Rezervarea si livrarea serviciilor se face astfel:

1 Rezervarea unui anumit serviciu se face la numarul de telefon mentionat pe pagina de contact.
2 Livrarea serviciilor are loc în mediul fizic. Informația legată de locul desfășurării se află afișată pe pagina de contact.
3 Pentru prestările de servicii, activitățile se prestează în zilele și intervalele orare prevăzute in programul de activitate, ce este afisat pe pagina de contact.

5. Declarații Ale Utilizatorului

Folosind Platforma pictureofself.com, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 • aveți cel puțin 18 ani împliniți;

6. Activități Interzise

Nu puteţi accesa sau folosi Platforma și serviciile pictureofself.com pentru niciun alt scop decât cel pentru care Furnizorul îl face disponibil. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:

 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 • extragere sistematică de date sau alt conţinut din Platforma pictureofself.com pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Furnizorului;
 • a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Furnizorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;
 • angajare în activităţi de încadrare neautorizată pe un suport al soluției pictureofself.com ori conectare neautorizată la Platforma pictureofself.com;
 • angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;
 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru Platforma pictureofself.com, pentru reţelele sau serviciile care au legătură cu Platforma pictureofself.com;
 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
 • utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;
 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul soluției pictureofself.com în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
 • folosirea Serviciilor Furnizorului ca parte din orice efort de a concura cu Furnizorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de reverse engineering a oricărui tip de software care cuprinde sau în orice fel care constituie o parte a soluției pictureofself.com;
 • utilizarea soluției pictureofself.com într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

În eventualitatea în care, utilizatorului îi sunt imputate, una sau mai multe acțiuni din cele prevăzute nelimitativ în cuprinsul punctului VI, Furnizorul, în funcție de tipul acțiunii interzise întreprinse de către utlizator poate:

 • fie să sesizeze organele de anchetă și să furnizeze automat toate datele dumneavoastră;
 • fie să întreprindă orice alte activități necesare restabilirii situației anterioare.

În oricare din situațiile prevăzute nelimitativ în cuprinsul punctului VI, în măsura în care s-a produs furnizorului orice tip de prejudiciu, i s-au generat costuri ori i s-a limitat în vreun fel rata de profitabilitate, utilizatorul este singurul responsabil pentru acoperirea integrală a acestora, odată cu orice alte cheltuieli judiciare pe care le presupun demersurile de recuperare/revenire la situația anterioară.

7. Cod De Conduită

Vrem să creăm un spațiu de explorare a unor experiențe noi, care au ca scop dezvoltarea personală. Explorăm diferite subiecte și activități pentru a aduce conștientizări despre semnificația mai profundă a lucrurilor. În acest fel, cu timpul vom observa că dezvoltarea este continuă, stă în mâinile noastre și mereu vine cu o serie de alegeri.

Un serviciu de suport și asistență de calitate reprezintă cheia pentru o relație de încredere, stabilă și eficientă. În acest sens:

 • Ne străduim să răspundem în timp util tuturor întrebărilor dumneavoastră transmise via e-mail; solicitările trebuie să fie corect formulate și documentate corespunzător
 • Știm că o problemă urgentă poate să se manifeste oricând, așa că pentru aceste cazuri, avem rugămintea să transmiteți un email pe contact@abetoha.com cu descrierea problemei întâmpinate

Aveți răbdare cu noi și noi vom avea răbdare cu dumneavoastră.

Prețuim și exprimarea publică a părerilor dumneavoastră despre platforma pictureofself.com, indiferent de contextul pozitiv sau negativ în care o faceți; respectând drepturile legale ale libertății de exprimare dar și cele morale, pentru îmbunătățirea și consolidarea relației dintre echipa „AbeToha” și dumneavoastră. Totuși, ne asumăm dreptul de a ne limita interacțiunile cu cei care:

 • Recurg la injurii sau limbaj neadecvat față de echipa noastră și însemnele AbeToha
 • Răspândesc informaţii false, nefondate sau care caută dreptatea și soluțiile în altă parte decât la echipa „AbeToha” prin canalele dedicate de suport și asistență
 • Recurg la judecată fără substrat factologic suficient

Pentru că imaginea platformei pictureofself.com și a întregii echipe, are un impact semnificativ asupra percepţiei calităţii de către alți utilizatori pictureofself.com, pe fondul nerespectării termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor pictureofself.com, în cazul activităților pe care dumneavoastră le întreprindeți și care sunt generatoare de prejudicii de imagine sau în cazul abuzurilor și injuriilor în comunicarea cu noi, echipa „AbeToha” își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele legale în vederea reparării prejudiciului.

8. Drepturile De Proprietate Intelectuală

Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Platforma pictureofself.com, logo, imagini, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul serviciilor pictureofself.com, structura, design-ul, imaginile, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Furnizor şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul soluției pictureofself.com include, dar fără a se limita la acestea, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software-ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Furnizor nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

Conţinutul serviciilor pictureofself.com vă este oferit „CA ATARE” şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau altfel exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al Furnizorului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din Platforma pictureofself.com pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Furnizorului este interzisă.

Furnizorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra serviciilor pictureofself.com. Furnizorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod Platforma pictureofself.com la o formă perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate  ABETOHA S.R.L. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

9. Garanții

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Furnizorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator. 

10. Limitarea Răspunderii

Utilizatorul folosește serviciile pictureofself.com pe riscul propriu, Furnizorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea soluției pictureofself.com sau ca urmare a utilizarii informațiilor acesteia. Furnizorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor din serviciile pictureofself.com. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra platformei pictureofself.com și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

În niciun caz Furnizorul sau directorii săi, membrii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi ţinuţi responsabili faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru prejudiciile indirecte, viitoare sau speciale, exemplare sau punitive (de exemplu, daunele cominatorii şi amenzile civile) sau incidentale, chiar dacă Furnizorul a fost înştiinţat despre posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.

11. Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal conform GDPR

Dumneavoastră, în calitate de Utilizator pictureofself.com, împuterniciți Furnizorul (ABETOHA S.R.L.) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră le transmiteți, cu scopul de a vă furniza serviciile pictureofself.com, în funcție de pachetul ales de dumneavoastră.

Datele personale pe care dumneavoastră le puneți la dispoziția Furnizorului și pe care acesta le colectează sunt:

 • Pentru rezervarea și livrarea serviciilor: nume, prenume, e-mail și numar de telefon.

Informațiile furnizate de către Utilizator vor fi stocate de către Furnizor în format electronic, și nu vor fi furnizate către nici o altă terță parte, decât cele implicate în mod direct în furnizarea serviciilor pictureofself.com si numai dacă este cazul (dacă există un contract/acord între Utilizator și terță parte sau o cerere a Utilizatorului către Furnizor pentru transmiterea acestor informații).

Există un număr restrâns de angajați ABETOHA care pot accesa datele furnizate de dumneavoastră în Platforma pictureofself.com (mai puțin datele criptate), cu scopul de a vă oferi suport. Aceștia au clauze puternice de confidențialitate în ceea ce privește datele cu care intră în contact.

Pentru siguranța dumneavoastră, ne însușim obligația de notificare a autorității de supraveghere în cazul incidentelor de securitate, în conformitate cu art. 33 al regulamentului European – GDPR. În cazurile expres prevăzute de acest regulament, în funcție de circumstanțe, ne asumăm și obligația notificării incidentelor/riscurilor de securitate către Utilizator.

 • Dreptul de acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării – puteți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la faptul că puteți primi, la cerere, datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin formularul de contact publicat la adresa https://www.abetoha.ro/contact sau pe adresa de email contact@abetoha.com.

Dacă sunteți nemulțumit de modul de soluționare a notificării amiabile, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

12. Legea Aplicabilă

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu serviciile Furnizorului vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legile în vigoare din România.

13. Soluționarea Litigiilor

În cazul unui litigiu între Utilizator şi orice alt Terţ, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Furnizorul nu are nicio obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Furnizorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile şi imprevizibile, dezvăluite şi confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Furnizorului.

Toate plângerile, litigiile sau neînţelegerile cu dumneavoastră/Utilizatorul (persoană fizică), care pot decurge din interpretare, funcţionalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor Furnizorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuţii şi negocieri directe în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi soluţionate exclusiv de instanţele române.

Ultima actualizare: 23 Februarie 2023

Scroll to Top